Borgheim ungdomsskole (Nøtterøy, Vestfold)

Kontaktperson:

Nøkkelkompetanse:
Alle trinn har en «dysleksilærer» hver med 2 t/u til oppfølging av elever med dysleksi. Det vil si til sammen seks timer i uka på 3 forskjellige lærere. Både kartlegging og fange opp elever, samt sette inn tiltak som lesekurs og individuell opplæring ut fra elevens behov