Søknad

Trykk på søknadskjema under og send til Dysleksi Norge (post@dys.no)

Søknadsskjema

Søknadsfrister:
31. desember for behandling til påfølgende vår
1. juli for behandling til påfølgende høst