Søknad

Trykk på søknadskjema under og send til Dysleksi Norge (post@dys.no)

Søknadsskjema

Søknadsfrister:
1. desember for behandling til påfølgende vår
1. juni for behandling til påfølgende høst
I søknadsskjema er vilkår beskrevet, blant annet med en kostnad på 20.000 eks mva.