Lekser


Lekser er viktig å ta på alvor for elever med dysleksi. Vi hører om de elever som må sitte i timevis for å komme igjennom lekser som normaltlesende bruker forholdsvis kort tid på. Dette er et svært undervurdert tema, og skal på dysleksivennlige skoler tas på alvor.

Ifølge opplæringsloven skal opplæringen på grunnskole og videregående skole tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev. Dette kan være bruk av hjelpemidler, tilrettelagte prøver og tilrettelagte lekser. Hjelpemidler og lekser bør være to sider av samme sak. Elever med dysleksi har ikke de samme forutsetninger for å gjennomføre lekser på samme måte som medelever. Det betyr ikke at leksene skal være mindre/kortere/enklere, noe som mange lærere misforstår. Det betyr at elevene må bruke kompensatoriske hjelpemidler, også i leksesituasjon. Ettersom noen elever med dysleksi kan ha organisatoriske vansker, kan også en hjelp til strukturering av hjemmearbeidet være nødvendig.