Lese- og skrive-støttende programmer

Skrivehjelpemidler
Det vanligste er programmer som retter skrivefeil og hjelper deg med å finne og forklare ord.
Disse har mye bedre stavekontroll enn den som følger med f.eks. i Word.
Programmene takler flere feil per ord og retter stavefeil der avstanden til riktig staving er stor. Du får også hjelp hvis du blander bokstaver som ligner på hverandre, noe som er vanlig at dyslektikere gjør.
Ordfullføring hjelper deg med å finne riktig ord. Ordoppslag gir deg forklaringer mens du skriver. Da kan du også se hva ordet betyr slik at du kan skille ord som ser like ut eller uttales likt.
Programmene kan også lese opp teksene du skriver, ord for ord, eller setning for setning. Du kan også få lest opp ordene og ordenes betydning fra ordoppslag.

 • De mest brukte programmene er:
  Lingdys. (Kan tilpasses din dialekt slik at den f.eks. retter itj/itte til ikke).
  TextPilot.
 • CD-ord. Utvidet skrivestøtte med alternativ skrivemåte, ordfullføring og foreslår neste ord. Justering for ulike feiltyper (f.eks. diftonger, stumme konsonanter, konsonantforvekslinger m.m.). IntoWords: Utvidet skrivestøtte med alternativ skrivemåte, ordfullføring og foreslår neste ord.
 • AppWriter. Ordfullføring, ordforslag og ordbøyninger er tilpasset til den enkelte. Jo mer AppWriter blir brukt, desto bedre blir skriveopplevelsen og skrivekompetansen, så alle kan mestre nye og vanskelige ord.
 • Tuva. Tale-til-tekst og tekst-til-tale-verktøy m.m.

Programmene finnes på mange språk.

 

Lesehjelpemidler
Med scanner og talesyntese kan du få lest opp alt av tekst.
Talesyntese leser opp tekst fra dokumenter, PDF-er, nettsider og programmer. Den kan også lese opp tekst mens du skriver. Du kan velge mellom flere stemmer.
For at programmet skal virke, må teksten være gjenkjennbar. Noen PDF-dokumenter er egentlig bare bilder av tekst. På de som er det kan du bruke egne programmer som gjør at teksten kan gjenkjennes (OCR-format).
Du kan også få lest opp all slags tekst i bøker eller i papirutskrifter, hvis du scanner det inn først. Med en smarttelefon kan du også ta bilder av tekst og bruke app-er som gjenkjenner tekst.
Fra programmene kan du lagre tekst som lydfil slik at du kan høre på den når og hvor du vil.
Tekst-til-tale-verktøy:

 • Lingspeak.
 • CD-ord. Utvidet skrivestøtte med alternativ skrivemåte, ordfullføring og foreslår neste ord. Justering for ulike feiltyper (f.eks. diftonger, stumme konsonanter, konsonantforvekslinger m.m.).
 • IntoWords: Utvidet skrivestøtte med alternativ skrivemåte, ordfullføring og foreslår neste ord.
 • AppWriter. Alle tekst-til-tale-stemmene er utviklet for at de skal høres så naturlige ut som mulig, slik at leseopplevelsen og leseforståelsen blir mer lærerik. Ideelt til blant annet å identifisere stavefeil og feil struktur i egne tekster.
 • Statped. Her finner du informasjon om talesyntese for PC, Mac, nettbrett og smarttelefoner med Android og iOS.

Skannere:

 • Skannermus fra Daisy.
 • C-penn fra Daisy.
 • Vanlige skannere fra elektronikk-butikker.
 • Smarttelefon.

Programmer som gjør tekst opplesbar (OCR):

 • OneNote.
 • Adobe Acrobat DC.
 • AppWriter. Skannede dokumenter, bilder, bøker og mer kan gjøres lesbart, hørbart, redigerbart og tilgjengelig med AppWriters OCR-skanner.
 • Forskjellige app-er: Søk OCR i appstore eller Google play.

 

Diverse hjelpemidler
Smartpenn:
Ser rett og slett ut som en helt vanlig penn, men er veldig spesiell. Det følger med en notatbok, som også er helt spesiell. Pennen husker alt du skriver, tegner og sier (med opptaksfunksjonen), og sender alt til datamaskinen din. Videre gjør den om håndskrift til redigerbar tekst på maskinen. Den organiserer også så du vet hvilke lydopptak som hører til hvilke notater. Fint verktøy for forelesninger, møter og annet.
Visuell støtte:
Dette er svært viktig for elever med SSV. Det bør henges opp relevant informasjon i klasserommet med både tekst og tegninger. Gjerne med mange farger.
Tankekart:
Tankekart kan også bidra til god visuell støtte. Dette er nyttig for både de med dysleksi og SSV. Det er god hjelp når de skal lage disposisjon til en tekst eller få oversikt over informasjon eller struktur i en oppgave. Et godt program til PC og Mac er Inspiration. Det finnes også app-er.

 

Datahjelpemidler i matte
Hvis du har vansker i matte som skyldes lesevansker, vil lesehjelpemidler være nyttig for deg. Bruk for eksempel skannermus, C-penn eller smarttelefon til å ta bilde av tekststykkene slik at du kan få lest dem opp.
Begreper i matte er vanskelig. Et godt hjelpemiddel kan være å lage en begrepsoversikt!
Når det gjelder hjelpemidler i matte forøvrig finnes det ikke like mye. For elever med dyskalkuli er det helt nødvendig å få bruke kalkulator og regelbok.