Lese- og skrive-støttende programmer


Det finnes mange lese- og skrivestøttende programmer. Det overordnede må være at det som funker for din elev er godt nok. Samtidig er det ikke sikkert at din elev vet hvilke muligheter som finnes. Derfor har jeg lagd en liten beskrivelse her over de mest vanlige programmene med noen beskrivelser av disse.

Lingdys 4
Dette er et godt verktøy for de med dysleksi. Den inneholder blant annet ordprediksjon, stavekontroll, talesyntese og ordbok. Det som kanskje skiller denne fra andre aktører er at den er spesielt god på å støtte opp under vanlige dyslektiske feil. Den kan avdekke svært mange ord som skrives lydrett, altså du kan være ganske langt fra riktig skrivemåte, og programmet avdekker hva som er riktig. Den tilpasser også brukeren med å gi mer presise forslag etter hvert. Du kan også legge inn rettelser som er individuelt tilpasset hver enkelt elev. Programmet er også tilpasset ulike dialekter, og finnes på flere språk.
Dessverre stiller programmet store krav til maskinens ytelse. Du må nok ha en pc til en pris noe over det man får som støtte til hjelpemidler. Men husk at skoler har restansvar. Lingdys 4 har heller ikke en veldig god talesyntese. Du kan få Lingdys til Chrome.

CD-Ord
Dette programmet er det mange som bruker for de med dysleksi. Det er også mange som bruker det i ordinær undervisning for alle elever. Blant annet er det ikke uvanlig at kommuner og skoler har lisens til alle elever. Og det bærer også programmet preg av. Det er nok ikke like spesifikt tilpasset de med dysleksi som Lingdys/Lingright er. Dette er noe de selv også markedsfører. Ordforslagene som dukker opp er rett og slett ikke presise nok. Men det ligner i utseende på overnevnte program, med at du kan få ordprediksjon, stavekontroll, talesyntese og ordbok. Det som mange tilbakemelder som fordel med CD-ord er at dersom en hel klasse har dette verktøyet, så utvanner det forskjellene mellom de med dysleksi og andre elever, i større grad.

Intowords
Mest brukt på iPad, men kan også brukes på andre plattformer. Den er enkel i bruk og en god støtte for de med dysleksi. Her får du ordprediksjon og tekst opplest hvis ønskelig. Det som gjør denne appen spesiell, er den enkle måten du kan få tekst fra bøker/ark over på iPadden. Det er bare å ta bilde av teksten og deretter har du teksen i appen for så å kunne få teksten opplest. Man skal være ganske stø på hånda for at dette skal gå uten særlige forstyrrelser i teksten, men med trening går det ganske bra. Sammen med apples egne integrerte Siri, hvor du kan tale inn teksten, har du samlet sett et godt verktøy for en med dysleksi. Generelt sett er jo iPad et innovativ og enkel i bruk, og som motiverer elever i stor grad. Men på senere trinn, hvor litt tyngre dokumentbehandlig blir viktig, kommer kanskje denne til kort.

Textpilot pluss
På mange måter ligner dette Lingdys, bare med en litt annen innpakning. Så her dreier det seg kanskje om smak og behag. Med oppgradering får du i tillegg en helt ny gramatikkhjelp som enda bedre hjelper til med orddelingsfeil, ord som ligner hverandre og og/å-feil og lignende.

AppWriter
Dette kan brukes på alle plattformer. Med AppWriter kan du få støtte i 15 språk, ordforslag som er kontekstbaserte, opplesning, OCR-behandling, lage lydfil, lage egne fagordlister og følge med på statistikk. Det som aller mest skiller seg ut med AppWriter er den veldig gode talesyntesen. Og hvordan alle funksjoner er integrert i hverandre i ett og samme program, og hvordan den kommuniserer på tvers av plattformer.