iPad eller PC


Det kan være vanskelig å komme med en direkte anbefalning og føring rundt dette. Her gjøres det forskjellig og erfaringene er ulike. Allikevel kan vi overordnet si at vi med stor sannsynlighet vet at elever på senere trinn vil måtte komme til å forholde seg til pc. I hvert fall på videregående og høyere utdanning, da det kreves mer ressurs av en data, til for eksempel ulike dokumentbehandlinger. Så en anbefalning kan være at iPad fungerer på de lavere trinnene (grunnskolen), men at det er lurt å introdusere pc-bruk ved slutten av barneskolen.

Det er nok slik at det som foreligger av retteprogrammer og skrivestøttende programmer på iPad ikke er tilstrekkelig gode nok enda. Men iPad har så mange andre muligheter som motivasjon, skrivestøttende programmer, apper med ulike læringsstrategier og ikke minst en mer enkel og innovativ plattform.