Diktafon


Ettersom det kan være vanskelig for elever å uttrykke seg skriftlig, samt å skrive rett, er diktering en viktig funksjon. Det dreier seg om at eleven bare kan snakke, så skriver programmet for deg. Flere programmer leverer dette og det har også kommet norsk diktering i word. Også tilgjengelig på engelsk og andre språk. Nettbrett og mobiler som har ios eller android har dikteringsfunksjon. Du kan enkelt åpne et hvilket som helst program, enten det er teksbehandlingsprogram, sms, mail eller lignende, og starte diktering. For en elev som har mye på hjertet, kan dette være en god start, at elevene kan “snakke teksten” og det vil være svært nyttig for elever med skrivesperre. Man kan også bruke det kun til å slå opp ord du er usikker på hvordan skrives.

Litt mer om dette:

Tale til tekst fra Statped