Digitale lærebøker og lydbøker


Det finnes svært mange bøker digitalt, og det er vanskelig å bestride at de digitale lærebøkene fungerer mye bedre for elever med dysleksi. Selv om man har gitt eleven det den har rett til med lydbøker, er det kanskje rimelig å si at dette for mange ikke er godt nok. Lydbøker er for mange tungvint og lite innovativt med tanke på dagens muligheter. Nå finnes de fleste bøker som digitale bøker. De vanligste distributører av digitale lærebøker er “Smartbok” og “Brettboka”. Dersom du ikke finner boka gjennom disse, er det sannsynlig at skoleverket er gammelt og uansett tid for fornying.

Med en digital lærebok kan eleven bla i boka på skjermen, få tekst opplest, tegne notater/understreke og legge inn notater og besvarelser. Dette oppeleves for mange dyslektikere som svært motiverende.