Rettigheter

Det er en del rettigheter de med dysleksi har. Det er ikke så lett å få dette til å praktiseres hos alle lærere. Derfor er det lurt å printe ut et rettighetskort. Kopier bildet under, print ut, laminer og del ut. Det kan elever med dysleksi ha fremme ved pulten sin, som kan være en fordel slik at alle lærere blir minnet på dette, og det vil også være synlig for eventuelle vikarer. Del det også med foreldre og andre involverte, slik at alle vet hvordan man tilrettelegger for de med dysleksi på en dysleksivennlig skole. Selvfølgelig skrevet med dysleksivennlig font:)

Rettighetskort