Skaug skole og oppvekstsenter (Bodø,Nordland)

Kontaktperson:

 

Nøkkelkompetanse:

Vi er opptatt av, og jobber med tidlig innsats. Vi driver kontinuerlig vurdering for å tidlig fange opp de som strever, jobber systematisk med kartlegging av elevenes leseferdigheter på alle trinn, og setter raskt i gang tiltak, også uten at det nødvendigvis foreligger en sakkyndig vurdering og enkeltvedtak.