Skauen kristlige barne- og ungdomsskole (Skien, Telemark)


Kontaktperson:

Martha Rogdaberg Aakervik

Martha.aakervik@skauenskole.no

Nøkkelkompetanse:

Følge opp den enkelte elev. Se deres behov og sette inn tiltak tidlig.