Rustad barneskole (Ås, Akershus)

Kontaktperson:

Vigdis Lothe Waaler 99 58 12 26

Nøkkelkompetanse:

Rustad skole er en god skole for dyslektikere. Vi har utarbeidet et godt system for daglig opplæring av touch, i tillegg til opplæring og oppfølging i bruken av lese – og skrivestøttende programmer. Vi har nøkkelkompetanse når det gjelder å legge tilrette engelskundervisning for elever med dysleksi.

Vi har stort fokus på forebyggende begynneropplæring i lesing, og har utviklet gode systemer for både kartlegging og tiltak.