Levanger ungdomsskole (Levanger, Nord-Trøndelag)

Kontaktperson:

Nøkkelkompetanse:
Har en ledelse som setter av tid og følger opp og krever resultat. Gode kartleggingsrutiner og oppfølging av dem.