Hatlane barneskole (Ålesund, Møre og Romsdal)

Kontaktperson:

Nøkkelkompetanse:
Er god på overgangen fra barnehage til skole