Gjølme barneskole (Orkdal, Sør-Trøndelag)

Kontaktperson:

 

Nøkkelkompetanse:

Tre lærere på skolen er sertifisert for Logos og alle elever med mistanke om LSV blir eleven testet av lærer på skolen. Resultatet gjennomgås og drøftes med PP-tjenesten og deretter konkluderes det