Flekkerøy barneskole (Kristiansand, Vest-Agder)

Kontaktperson:
Guro Landa Eikeland

Nøkkelkompetanse:
Logos-kartlegging og tett samarbeid med PPT