Borkenes barne- og ungdomsskole (Kvæfjord,Troms)

Kontaktperson:

Nøkkelkompetanse:

Lesekurs i alle klasser, Lesefres (økt satsning) og ILK.