Åse skole (Ålesund, Møre og Romsdal)


Kontaktperson:

Vibeke Helen Myklebust Nerås, mobil 98817631

Nøkkelkompetanse:

Tidlig innsats – vi har et godt organisert spes.ped.team (et atferds- og et språk- og fagteam) som følger tett opp fra 1.klasse – underviser, tester, setter inn tiltak, holder kurs, møter og veileder kollegaer og foreldre.